mandag 17. november 2008

Referat fra møte i interessegruppen 13 nov 2008.

Tilstede: Svenn Arne Heum, Per Johan Heierstad, Olav Tveiten, Grethe Schistad og Birgitte Ugulen Nilssen.

Referent: Birgitte Ugulen Nilssen.

Vi fordelte oppgaven med å ringe rundt til de forskjellige partiene. Vi mener at saken har endret seg, så møter med de politiske partiene er ikke så prekært. Vi drar på møte med dem dersom noen ønsker det eller vi føler det må legges inn litt ekstra "krutt" på noen partier. Vi har en god tro på at Solerød skal bestå som den er i dag. Som en 1 - 7 skole.

Gruppa har begynt å jobbe med en ny sak. Vi ønsker å sende et brev til alle lag og foreninger i Undrumsdal og invitere dem på et møte 15 des kl 19 i Kjellerstua. Dette er for å snakke om Undrumsdals fremtid. Det kommer ny kommunedelplan snart og der vil vi være med å samarbeide med kommune. Vi vil også sette i gang gruppa med saker som de er interessert i. En slags velforening, men med sin egen form. Det er mange ressurssterke mennesker i bygda vår og måle er å samle dem til samarbeid om felles mål i bygda.

Vi avtalte å møtes 1 time før dem 15 des.

 
 

Referat fra interessegruppens møte 21 okt 2008.

Tilstede: Grethe Schistad, Olav Tveiten, Per Johan Heierstad, Johannes Ugulen, Jon Sundby og Birgitte Ugulen Nilssen.

Referent: Birgitte Ugulen Nilssen.

Vi snakket om hvem som skulle gjøre hva i forhold til de politiske partiene. Har ikke hørt fra alle ennå. Vi diskuterte litt "taktikk" i forhold til hvilke partier som muligens må brukes litt mer ressurser på. Vi evaluerer fortløpende. Sender mail til hverandre og gir hverandre informasjon som måtte komme underveis. Vi venter på rådmannens budsjettforslag og har god tro på at Solerød ikke legges ned.

Vi snakket mye om alle de gode grunnene til at Solerød skal bestå. Er ingen god grunn til å legge ned.

Jon Sundby har startet en blogg: http//solerodifare.blogspot.com

Nytt møte 13 nov kl 20 på Dalheim.

torsdag 6. november 2008

Konsekvensutredningen fra kommunen

Nå er kommunens konsekvensutredning tilgjengelig.
Den kan du lese her.

Det følgende var følgeskrivet:

Som dere vet så har fikk rådmannen i oppgave å utrede dette med skolestruktur i behandlingen av økonomiplanen i juni. Notatet skal være et vedlegg til budsjettdokumentet. Hovedutvalget (HOV) fikk det tilsendt før et ekstra møte sist uke og formannskap/POLKØ få det i dag for å kunne diskutere det i møtet den 05.11.08.

Skolene kan gjerne sende det ut til FAU og eventuelt ha det som sak i FAU/SU. Som dere ser er det mange vedlegg. De blir en del av budsjettdokumentet. De kan bli tilsendt etter forespørsel. For de direkte involverte skolene bes det sendes til SU - leder.

søndag 2. november 2008

Hvor kommer tankene og argumentene fra?

Fra KRFs nettsider ifm valget 2007 kan vi lese følgende:

KrF ønsker fortsatt å opprettholde levende nærmiljøer og økt tilflytting i de ulike deler av kommunen.Vi ønsker å opprettholde de gode tjenestene i Re, - bevare den nåværende skolestrukturen med oppvekstsenter i Fon og Undrumsdal og Vivestad - elevene på Høyjord skole.

En hver med småbarn og samtidig fokus på nærmiljø og skole, kan bli varm om hjertet og tenke at, yess, dette er mitt parti.

I 2008 tilspisser imidlertid situasjonen rundt videre drift av Fon skole. Budsjettet er mer enn stramt. Samtidig er elevtallet under minimumsgrensen som er besluttet i kommunens gjeldende økonomiplan.

En KRF-velger vil kunne tenke: Gudskjelov at jeg stemte på KRF som sloss for skolene i slike situasjoner. Og KRF sloss, det er sikkert. I den grad at partitet sloss med seg selv og alle på en gang, vil noen være fristet til å tenke.

For hva skjer? I stedet for å brette opp armene og stupe inn i kommunebudsjettets over 250 millioner kroner for å finne en innsparing, sparker partiet i stedet bakut og foreslår konsekvensutredning av Solerød skole. Det skal vurderes reduksjon eller nedleggelse av Solerød skole(!) En KRF-velger fra Undrumsdal må ha rett til å spørre: "Hva skjer'a?" Partiet jeg stemte på sender meg rett ut i mørket!

Partiet argumenterer for lik mulighet til skolegang i Fon og Undrumsdal.

En liten historie kan være på sin plass:

En familie har to gutter, Per og Ola. De spiller på hvert sitt fotballlag. Det ene laget, Olas, har for få spillere og må legges ned. Hva gjør foreldrene da? Tar Per ut av sitt fotballag så det blir rettferdig? Eller skal Per flyttes over til Olas lag mot sin vilje, for at Olas lag skal bli mange nok? Nei, dette er enkel matematikk. Det foreldre gjør i en slik situasjon er selvfølgelig å 1) kjempe for å få flere til å begynne i det nedleggingstruede laget og 2) om nedleggelsen er et faktum, finne et godt alternativ til Ola.

KRFs handlinger i denne saken er ytterst vanskelig å forstå. Enten er partiet forvandlet til en utvidet aksjonsgruppe for Fon skole, eller så har man gått seg vill i en godt ment, men lite gjennomtenkte vurderinger.

Det er nok sikkert at partiet sloss, men ikke for oss.

tirsdag 21. oktober 2008

En interessant bok

"Skolen og distrikta" Fagbokforlaget (2006), er en bok skrevet av to forskere, en fra Norge og en fra Sverige.

Fra baksiden:

"Mange kommuner utover landet må i dag legge ned små skoler på grunn av de høye kostnadene pr elev. Utover det som gjelde økonomi i snever betydning, syntes de ansvarlige både på lokalt og nasjonalt nivå å ha mangelfull kunnskap om sterke og svare sider ved slike små skoler, og hva de har å si for bygdene, og om konsekvensene en sentralisering har for elever, bygdelag og lokalsamfunn.

I denne boka går forfatterne igjennom svensk og norsk forskning med relevans for slike problemstilinger. Forskningen blir vurdert i forhold til lokale og regionale forutsetninger, og til nyere trender innen globalisering og markedsøkonomi."

Jeg har en slik bok til utlån. Ellers er den å få kjøpt.

Det hadde vært supert om noen kunne studert dette. Kanskje vi kunne kommet på forhold/argumenter som kunne berge både Solerød og Fon?

Jon

mandag 20. oktober 2008

Andre dokumenter som kan være greie å kikke på…

Liste over partiene med faste gruppemedlemmer og gruppeledere.

Referat fra kommunestyretmøtet i jun (det som startet all morroa)

Referat fra møte i Horten kommune med privat utbygger på Nykirke.

Mandat for kommunedelplanen.