tirsdag 21. oktober 2008

En interessant bok

"Skolen og distrikta" Fagbokforlaget (2006), er en bok skrevet av to forskere, en fra Norge og en fra Sverige.

Fra baksiden:

"Mange kommuner utover landet må i dag legge ned små skoler på grunn av de høye kostnadene pr elev. Utover det som gjelde økonomi i snever betydning, syntes de ansvarlige både på lokalt og nasjonalt nivå å ha mangelfull kunnskap om sterke og svare sider ved slike små skoler, og hva de har å si for bygdene, og om konsekvensene en sentralisering har for elever, bygdelag og lokalsamfunn.

I denne boka går forfatterne igjennom svensk og norsk forskning med relevans for slike problemstilinger. Forskningen blir vurdert i forhold til lokale og regionale forutsetninger, og til nyere trender innen globalisering og markedsøkonomi."

Jeg har en slik bok til utlån. Ellers er den å få kjøpt.

Det hadde vært supert om noen kunne studert dette. Kanskje vi kunne kommet på forhold/argumenter som kunne berge både Solerød og Fon?

Jon

1 kommentar:

Anonym sa...

Olav Tveiten har lånt boka nå. Nå venter vi på resultatet.
Jon