mandag 20. oktober 2008

Andre dokumenter som kan være greie å kikke på…

Liste over partiene med faste gruppemedlemmer og gruppeledere.

Referat fra kommunestyretmøtet i jun (det som startet all morroa)

Referat fra møte i Horten kommune med privat utbygger på Nykirke.

Mandat for kommunedelplanen.

Ingen kommentarer: