tirsdag 21. oktober 2008

En interessant bok

"Skolen og distrikta" Fagbokforlaget (2006), er en bok skrevet av to forskere, en fra Norge og en fra Sverige.

Fra baksiden:

"Mange kommuner utover landet må i dag legge ned små skoler på grunn av de høye kostnadene pr elev. Utover det som gjelde økonomi i snever betydning, syntes de ansvarlige både på lokalt og nasjonalt nivå å ha mangelfull kunnskap om sterke og svare sider ved slike små skoler, og hva de har å si for bygdene, og om konsekvensene en sentralisering har for elever, bygdelag og lokalsamfunn.

I denne boka går forfatterne igjennom svensk og norsk forskning med relevans for slike problemstilinger. Forskningen blir vurdert i forhold til lokale og regionale forutsetninger, og til nyere trender innen globalisering og markedsøkonomi."

Jeg har en slik bok til utlån. Ellers er den å få kjøpt.

Det hadde vært supert om noen kunne studert dette. Kanskje vi kunne kommet på forhold/argumenter som kunne berge både Solerød og Fon?

Jon

mandag 20. oktober 2008

Andre dokumenter som kan være greie å kikke på…

Liste over partiene med faste gruppemedlemmer og gruppeledere.

Referat fra kommunestyretmøtet i jun (det som startet all morroa)

Referat fra møte i Horten kommune med privat utbygger på Nykirke.

Mandat for kommunedelplanen.

SUs dokument til kommunen er sendt

SUs utredning til kommunen ble sendt i dag. Den kan du lese her.
Den argumenterer for SUs/FAU og interessegruppa syn på saken og skal sendes politikerne sammen med kommunens utredning.

fredag 17. oktober 2008

Disse deltar i interessegruppa

Navn:
Mailadresser:
Telefon:
Johannes Ugulen
92 20 35 11

Grethe Schistad
gretheschistad@online.no
92 84 08 56

Per Johan Heierstad
per-johan.heierstad@veidekke.no
41 40 75 39

Sven Arne Heum
svarhe@online.no
91 64 73 12

Jon Sundby
jsu@imdi.no
92 88 99 38

Birgitte Ugulen Nilssen
birgittenilssen@hotmail.com
98 63 13 73

Olav Tveiten
pipelort@gmail.com
40 24 95 71

Denne må sees!!

Se her: På denne lenken kan du bla det frem til Re kommune, kommunestyremøtet i Juni, Økonomiplan 2009-12 der elendigheta med Solerød startet! Det er to timers spennende underholdning. Anbefales!!

Heia Undrumdsal

Hei og hå! Tenker at tanker og innspill som handler om Solerød-saken kan samles her. Dokumenter, notater fra møter, lenker og annet er også godt stoff.
Jeg inviterer alle involverte til å bidra her. Om der vet om noen som ønsker tilgang til å skrive, så si ifra!!
Har noen bilder eller liknende til å pynte opp litt her, så er det hjertelig velkommen. Tror jeg skal kunne putte de inn på en eller annen måte.
Du kan selv bestille e-post hver gang det skjer noe på denne plassen, så slipper du å sjekke hele tida.

Jon