torsdag 6. november 2008

Konsekvensutredningen fra kommunen

Nå er kommunens konsekvensutredning tilgjengelig.
Den kan du lese her.

Det følgende var følgeskrivet:

Som dere vet så har fikk rådmannen i oppgave å utrede dette med skolestruktur i behandlingen av økonomiplanen i juni. Notatet skal være et vedlegg til budsjettdokumentet. Hovedutvalget (HOV) fikk det tilsendt før et ekstra møte sist uke og formannskap/POLKØ få det i dag for å kunne diskutere det i møtet den 05.11.08.

Skolene kan gjerne sende det ut til FAU og eventuelt ha det som sak i FAU/SU. Som dere ser er det mange vedlegg. De blir en del av budsjettdokumentet. De kan bli tilsendt etter forespørsel. For de direkte involverte skolene bes det sendes til SU - leder.

1 kommentar:

Pappa sa...

Det er mange måter å gjøre kalkylen om gevinst ved nedleggelse. Dette er kanskje de viktigste alternativene:
1. Nøyaktig kalkyle pr klassetrinn med hensyn til om det blir klassedeling og ekstra lærer eller ikke.
2. Gjennomsnittsberegning som sier at flere elever på Røråstoppen vil koste like mye pr stk som tilfellet er i dag (55.000) pr stk pr år.
3. Tenke slik at "de eksisterende" elevene bærer felleskostnadene og de overførte elevene kun koster "det lille ekstra". Denne metoden er beslektet med alternativ 1, men generalisert, ikke detaljert for hver klassetrinn.
Kommunen har valgt alternativ 2. Den gir minst nøyaktighet antakelig, men differansen til alternativ 1 må beregnes.
Effekten av Berkly-flukten avhenger av hvor fulle klasser man har på Røråstoppen. Er klassen nesten full er det besparende å la en elev gå til Bjerkly. Dersom man nettopp har delt en klasse i to, er det direkte tap å miste noen til Bjerkly.
Er det noen som har lyst til å finregne på dette tru?