søndag 2. november 2008

Hvor kommer tankene og argumentene fra?

Fra KRFs nettsider ifm valget 2007 kan vi lese følgende:

KrF ønsker fortsatt å opprettholde levende nærmiljøer og økt tilflytting i de ulike deler av kommunen.Vi ønsker å opprettholde de gode tjenestene i Re, - bevare den nåværende skolestrukturen med oppvekstsenter i Fon og Undrumsdal og Vivestad - elevene på Høyjord skole.

En hver med småbarn og samtidig fokus på nærmiljø og skole, kan bli varm om hjertet og tenke at, yess, dette er mitt parti.

I 2008 tilspisser imidlertid situasjonen rundt videre drift av Fon skole. Budsjettet er mer enn stramt. Samtidig er elevtallet under minimumsgrensen som er besluttet i kommunens gjeldende økonomiplan.

En KRF-velger vil kunne tenke: Gudskjelov at jeg stemte på KRF som sloss for skolene i slike situasjoner. Og KRF sloss, det er sikkert. I den grad at partitet sloss med seg selv og alle på en gang, vil noen være fristet til å tenke.

For hva skjer? I stedet for å brette opp armene og stupe inn i kommunebudsjettets over 250 millioner kroner for å finne en innsparing, sparker partiet i stedet bakut og foreslår konsekvensutredning av Solerød skole. Det skal vurderes reduksjon eller nedleggelse av Solerød skole(!) En KRF-velger fra Undrumsdal må ha rett til å spørre: "Hva skjer'a?" Partiet jeg stemte på sender meg rett ut i mørket!

Partiet argumenterer for lik mulighet til skolegang i Fon og Undrumsdal.

En liten historie kan være på sin plass:

En familie har to gutter, Per og Ola. De spiller på hvert sitt fotballlag. Det ene laget, Olas, har for få spillere og må legges ned. Hva gjør foreldrene da? Tar Per ut av sitt fotballag så det blir rettferdig? Eller skal Per flyttes over til Olas lag mot sin vilje, for at Olas lag skal bli mange nok? Nei, dette er enkel matematikk. Det foreldre gjør i en slik situasjon er selvfølgelig å 1) kjempe for å få flere til å begynne i det nedleggingstruede laget og 2) om nedleggelsen er et faktum, finne et godt alternativ til Ola.

KRFs handlinger i denne saken er ytterst vanskelig å forstå. Enten er partiet forvandlet til en utvidet aksjonsgruppe for Fon skole, eller så har man gått seg vill i en godt ment, men lite gjennomtenkte vurderinger.

Det er nok sikkert at partiet sloss, men ikke for oss.

Ingen kommentarer: