mandag 17. november 2008

Referat fra møte i interessegruppen 13 nov 2008.

Tilstede: Svenn Arne Heum, Per Johan Heierstad, Olav Tveiten, Grethe Schistad og Birgitte Ugulen Nilssen.

Referent: Birgitte Ugulen Nilssen.

Vi fordelte oppgaven med å ringe rundt til de forskjellige partiene. Vi mener at saken har endret seg, så møter med de politiske partiene er ikke så prekært. Vi drar på møte med dem dersom noen ønsker det eller vi føler det må legges inn litt ekstra "krutt" på noen partier. Vi har en god tro på at Solerød skal bestå som den er i dag. Som en 1 - 7 skole.

Gruppa har begynt å jobbe med en ny sak. Vi ønsker å sende et brev til alle lag og foreninger i Undrumsdal og invitere dem på et møte 15 des kl 19 i Kjellerstua. Dette er for å snakke om Undrumsdals fremtid. Det kommer ny kommunedelplan snart og der vil vi være med å samarbeide med kommune. Vi vil også sette i gang gruppa med saker som de er interessert i. En slags velforening, men med sin egen form. Det er mange ressurssterke mennesker i bygda vår og måle er å samle dem til samarbeid om felles mål i bygda.

Vi avtalte å møtes 1 time før dem 15 des.

 
 

Ingen kommentarer: